fbpx
Voucher 600€ για επιστήμονες 2020-04-16T11:25:09+00:00

Voucher 600€ για επιστήμονες

Με Επιταγή Κατάρτισης για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 180.000 επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες μέσω τηλεκατάρτισης.
ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΑΣ !

Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης για Επιστήμονες Ελεύθερους Επαγγελματίες με Επιδότηση 600€

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε 180.342 επιστήμονες που προέρχονται από τους επιστημονικούς κλάδους:

 • Δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
 • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγους/Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
 • Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Δείτε εδώ αναλυτικά τους ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριοίτητας που εμφανίζεται στο taxisnet) που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Περιγραφή Προγράμματος

Στα πλαίσια του προγράμματος ο δικαιούχος με την εγγραφή του λαμβάνει σε τραπεζικό λογαριασμό προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 400€.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τηλεκατάρτιση του δικαιούχου σε ένα αντικείμενο της επιλογής του από τα 10 συνολικά διαθέσιμα. Οι ώρες εκπαίδευσης είναι 100 στο σύνολο και με την ολοκλήρωση τους ο δικαιούχος λαμβάνει και το υπόλοιπο ποσό των 200€.

Η συμμετοχή σε διαδικασία εξετάσεων για πιστοποιηση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν για τις γνώσεις που έχουν λάβει συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία, με τα έξοδα πιστοποίησης να καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Τα Learn IT σε συνεργασία με τα ΚΔΒΜ ΔΡΑΣΗ προσφέρουν ολοκληρωμένη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης σε όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

+ 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
 • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
 • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές o Αυθεντικοποίηση& Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
 • Διαδικτυακή συνεργασία.
 • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
 • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
 • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
 • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
 • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
 • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
 • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
 • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
 • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
 • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
 • Η έννοια του Search Engine Optimization
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο o Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε
 • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
 • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
 • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές o Η έννοια της τηλεργασίας
 • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης.
 • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
 • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση o Δημιουργία “πράσινου προφίλ”
 • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
 • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών o Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
 • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων o Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
 • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
 • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
 • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα o Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
 • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS.
 • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
 • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
 • Πρακτικές DEVOPS
 • Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
 • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών o Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Πληροφορικός Γραμματισμός o ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
 • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυόμενων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία
 • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων
 • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο
 • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων
 • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας
 • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.
 • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
 • Tea
 • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
 • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing o Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
 • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media o Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
 • Mobile εφαρμογές.

ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΑΣ !
Διπλασιάζουμε την Αξία της Επιταγής σας (600€ + 600€)

Τα Learn IT σε συνεργασία με τα ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ ενώνουν τις δυνάμεις τους για Πανελλαδική Υποστήριξη και διπλασιάζουν για κάθε δικαιούχου την αξία της επιταγής του!

Όσοι Δικαιούχοι μας επιλέξουν ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ μια επιταγή ίσης αξίας για να την διαθέσουν σε άτομο της επιλογής τους. Η επιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί εντός 12 μηνών και αφορά τηλεκατάρτιση με δυνατότητα πιστοποίησης σε ένα η περισσότερα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα.

+ Διαθέσιμες Ενότητες για Συνδικαιούχους (Τα μαθήματα είναι υπό την μορφη Ασύχρονης Κατάρτισης)

 • Office (Word, Excel, Internet, Outlook, Access, Power Point, Widnows)
 • Digital Marketing
 • Ψηφιακή Φωτογραφία
 • Διαχείριση Ακινήτων μέσα από πλατφόρμες τύπου AirBNB
 • Ρομποτική για Εκπαιδευτές
 • Ρομποτική για Παιδιά
 • Αγγλικά για τα Επίπεδα B2-C1-C2

EXTRA Παροχές

Extra: Παροχή σε πραγματικό χρόνο, εκπαιδευτικής υποστήριξης με Σύγχρονη πλατφόρμα κατάρτισης zoom. (Εκπαιδευτική υποστήριξη Online μέσα από αίθουσες τηλεδιάσκεψης live με καθηγητή)

Extra: 24h Help Deskk για επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Extra: Δωρεάν παροχή για όλη την περίοδο εφαρμογής των μέτρων COVID-19, της απαραίτητης υποδομής για υλοποίηση τηλεργασίας από το σπίτι (meeting rooms, webpages, webhosting, domain name)

Αναλαμβάνουμε Πλήρως όλη την διαδικασία χρηματοδότησης σας και εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της.

Διαδικασία Εγγραφής

Περίπτωση Α:

Να έχετε κάνει ήδη αίτηση στο σύστημα Εργάνη και να έχει εκδοθεί ο κωδικός ΚΑΥΑΣ στο όνομά σας.

Στην περίπτωση αυτή για να επιλέξετε το κέντρο μας ως πάροχο υλοποίησης του προγράμματος σας θα πρέπει να μας στείλετε email σύζευξης στην διεύθυνση info@kekdrasi.gr. Το email σύζευξης θα πρέπει να περιλαμβάνει τυποποιημένο κείμενο που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ. Στη συνέχεια στο email πρέπει να επισυνάψετε (attachment) και το αποδεικτικό της αίτησης σας στο σύστημα Εργάνη.

Προσοχή:

Το τυποποιημένο κείμενο ΔΕΝ μπαίνει ως επισύναψη αλλά στο σώμα του email

Το σώμα του email ΔΕΝ πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρα μόνο το τυποποιημένο κείμενο

Το email πρέπει να σταλεί από το email που δηλώσατε στην αίτηση σας.

Τα κέντρα μας εντός 3 εργάσιμων ημερών θα επικοινωνήσουν μαζί σας για την έναρξη της εκπαιδευτικής σας διαδικασίας. Το email που θα λάβετε είναι από το info@kekdrasi.gr

Περίπτωση Β:

Να επιθυμείτε τα κέντρα μας να αναλάβουν την κατάθεση της αίτησής σας στο σύστημα Εργάνη

Η εγγραφής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα με την συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας που περιλαμβάνει και εξουσιοδότηση του παρόχου κατάρτισης για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται απευθείας από τον πάροχο και ο ενδιαφερόμενος, χωρίς κόπο και με ασφάλεια, εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ολοκληρώνει την εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης στο παρόν ιστότοπο λαμβάνετε ενημερωτικό email με τα στοιχεία που δηλώσατε και τους όρους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Στην συνέχεια ενημερώνεστε για την θετική έκβαση της αίτησης σας. Τέλος ένας τεχνικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας καλωσορίσει στην χρήση της πλατφόρμας και να εξασφαλίσει μια άριστη συνεργασία.

Στο τέλος της φόρμας πρέπει να σκανάρετε και να ανεβάσετε πριν την υποβολή των στοιχείων σας, την ταυτότητα σας, την πρώτη σελίδα από βιβλιάριο τραπέζης που αναγράφεται το IBAN λογαριασμού στον οποίο είστε πρώτος δικαιούχος, μία εκτύπωση από το taxis net όπου φαίνεται ο ΚΑΔ και τέλος υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση που θα βρείτε εδώ. (Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ). Αν η χρήση σκάνερ ΔΕΝ είναι δυνατή μπορείτε να φωτογραφίσετε τα έγγραφα με το κινητό σας και να στείλετε mail στον εαυτό σας, με αυτά επισυναπτόμενα.

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει με προσοχή.

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε την διαδικασία και να επιλύσουμε κάθε απορία σας.

Στο επίσημο πίνακα εγκεκριμένων παρόχων θα μας βρείτε στη θέση 192 με την επωνυμία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε την διαδικασία και να επιλύσουμε κάθε απορία σας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2310253737 | 6980214266 | 6948046222