fbpx

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Το ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή των Τροφίμων (Επίπεδο-1), σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μίας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα. Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων.

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες (2 ημέρες x 4 ώρες)

Χώρος διεξαγωγής προγράμματος: Βασιλίσσης Όλγας 116 & Πέτρου Συνδίκα, Θεσσαλονίκη

Ο ρόλος του ΕΦΕΤ: Καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η Θεματολογία:

  1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  4. Ατομική Υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  5. Το εργασιακό περιβάλλον
  6. Πρακτικές καθαρισμού
  7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Ομάδα Καταρτιζόμενων/Εκπαιδευόμενων: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μίας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός Σεμιναρίου: Είναι η κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής των τροφίμων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Εξαιρείται: Μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Εκπαιδευτές: Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Διαδικασία εξετάσεων: Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα υλοποίησης εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μέσω του ιστότοπου του ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006. Το πιστοποιητικό που θα παραλάβουν οι επιτυχόντες δε χρειάζεται ανανέωση και ισχύει για πάντα.

Πιστοποίηση: Βεβαίωση την οποία εκδίδει ο ΕΦΕΤ μετά από την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι: που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2310-888314 και 2310-888316 ή στο e-mail: info@kekdrasi.gr